Žijeme (a)sociálně! facebook.com/easymagazine →

Jako když kluci soutěží, kdo dočůrá výš, říká Nečas o právech v Plzni

Kompromis. Takové je podle premiéra Petra Nečase správné řešení sporu týkajícího se budoucnosti právnické fakulty v Plzni. Důvodem neshody je rozhodnutí ministerstva školství Josefa Dobeše, které se kříží se stanoviskem, jež zaujímá Akreditační komise.

Kompromis. Takové je podle premiéra Petra Nečase správné řešení sporu týkajícího se budoucnosti právnické fakulty v Plzni. Důvodem neshody je rozhodnutí ministerstva školství Josefa Dobeše, které se kříží se stanoviskem, jež zaujímá Akreditační komise. Nečas se domnívá, že se jedná o dva opačné extrémy. Nízká kvalita studia na plzeňských právech byla předmětem zájmu již delší dobu. Akreditační komise přešla k radikálnímu kroku, a sice zrušení fakulty, které mělo nastat již v letošním červenci. Ministr Dobeš však prodloužil akreditaci až do roku 2016.

Studentům práv v Plzni tím dal možnost dostudovat, za což ho odměnili bouřlivým potleskem. Podle šéfky Akreditační komise Vladimíry Dvořákové se ale ministr pouze snaží upevnit si svůj vliv. Navíc prý podráží komisi nohy a jeho jednání není v souladu se zákonem. Vyjádřila se také, že pokud bude fakulta nadále fungovat, diplomy obdržené po červenci 2012 nebudou platné. Dobeš teď čelí trestnímu oznámení.

Ze vzniklé rozepře je na rozpacích premiér Petr Nečas. Má za to, že je nutné řešit situaci kompomisem. „Kdyby se jednalo o dvě party kluků, tak bych řekl, že soutěží, kdo z nich, s prominutím, dámy prominou, vyčůral výš,“ vyjádřil se při interpelacích ve sněmovně.

Před poslanci odmítl hodnotit, zda došlo k překročení zákona. O tom prý rozhodne soud. Navrhl ale řešení pro „prestižní spor“, jak neshodu mezi ministrem a Akreditační komisí nazval. Škola by se neměla ihned zavírat, ale nemůže také otevírat další ročník. Studenti vyšších ročníku by měli dostat možnost dostudovat na své fakultě. Ti z nižších ročníku by mohli pokračovat jinde, pokud se úroveň výuky nezlepší.

V rozjetém sporu se přikláním k Dobešově řešení, podle kterého budou studenti práv moct dokončit své studium. Ať už se jedná z jeho strany o snahu zlepšení své pověsti, která v očích studentů mnoho utrpěla kvůli chystaným vysokoškolským reformám. Alespoň v některé oblasti se ale ministr školství snaží. Probíhají ale spekulace o údajném porušení zákona a Akreditační komise považuje jeho jednání za zrádné. Asi i proto by je Nečas zcela nepodpořil, a kromě toho zaujímá sám trochu jiné stanovisko.

Zakládání nového ročníku na fakultě odsouzené k zániku samozřejmě nemá smysl, ale s dostudováváním na jiné škole by pro některé mohl nastat problém. Znamenalo by to dojíždění do jiného města i jistá změna fomy výuky. Zkrátka by znovu nastalo ono měnění pravidel vprostřed hry. Potom by byla i otázka, která škola by studenty přijala, aniž by museli absolvovat přijímací řízení. V každém případě ale nabízí premiér vhodnější rozuzlení než Akreditační komise.

Komentáře

Žijeme (a)sociálně

Spolupracujeme

  • Majáles
  • Scio