Žijeme (a)sociálně! facebook.com/easymagazine →

Poslanecká sněmovna schválila vstup Chorvatska do Evropské unie

Poslanecká sněmovna podpořila návrh smlouvy o přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Pro ratifikaci byla potřeba třípětinová většina poslanců a senátorů, přesto nikdo neočekával, že by mohly nastat problémy.

Poslanecká sněmovna podpořila návrh smlouvy o přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Pro ratifikaci byla potřeba třípětinová většina poslanců a senátorů, přesto nikdo neočekával, že by mohly nastat problémy.

„Vstup Chorvatské republiky do EU se ze strany České republiky těší dlouhodobé podpoře. Velice jsme během našeho předsednictví EU, a i poté, na tom pracovali,“ vyjádřil se k hlasování ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Ačkoli se ale nyní neočekávalo, že by česká vláda rozhodla proti přistoupení Chorvatska do Unie, ze začátku to vypadalo složitěji. Plánovalo se totiž společné hlasování i o české výjimce z Listiny práv a svobod, kterou prosadil prezident Václav Klaus do Lisabonské smlouvy. Podle Právní služby Evropské unie se však jednalo o dvě zcela rozdílné otázky, která nemají shodné právní postavení a závaznost, a z toho důvodu z nápadu sešlo. Kdyby schvalování skutečně bylo společné, naše republika by nejspíš vstup Chorvatska do Unie zkomplikovala. Proti zmíněnému dodatku se totiž staví opoziční ČSSD, která má v Senátu výrazné zastoupení.

Chorvatsko by se mohlo stát 28. členem Evropské unie již začátkem července 2013. V současné době by se mělo rozhodovat taktéž o vstupu dalších dvou balkánských států – Makedonie a Bosny a Hercegoviny. Podle Evropského parlamentu ale budou jejich případy výrazně komplikovanější. Stejně jako přijetí třetího potenciálního zájemce, Islandu.

V každém případě je dobře, že se návrh na společné hlasování Poslanecké sněmovny o obou otázkách neujal. Už samotný nápad na toto propojení se zdá dost bizarní. Kromě toho by pouze ztěžoval to, co je v samotném zájmu České republiky. Vstup Chorvatska do Evropské unie je totiž důležitý i pro nás. Například z důvodu frekventovaného cestovního ruku našich občanů do této přímořské země. 

Komentáře

Žijeme (a)sociálně

Spolupracujeme

  • Majáles
  • Scio