Žijeme (a)sociálně! facebook.com/easymagazine →

TOP 10 & WORST 10 fakúlt z hľadiska platov absolventov

Študujete kvôli vysokému platu? Choďte na VŠE, vyhnite sa Katolíckej teologickej fakulte na UK. Prinášame vám rebríček desiatich najlepších a desiatich najhorších fakúlt v ČR z hľadiska platov ich absolventov.

Podľa prieskumu najlepšie zarábajú absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe, ktorí po piatich rokoch praxe priemerne dostávajú viac ako 57 000 Kč mesačne. Ostatné fakulty VŠE ju nasledujú.

Najmenej, ani nie 17 000 Kč, dostávajú priemerne po piatich rokoch praxe absolventi Katolíckej teologickej fakulty Karlovej univerzity.

Tvrdí to prieskum, ktorý prostredníctvom agentúry Median zhotovilo Stredisko vzdelávacej politiky Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity. Internetového dotazníku sa zúčastnilo 8600 absolventov vysokých škôl, ktorý ukončili štúdium pred štyrmi alebo piatimi rokmi.

TOP 10

1. Fakulta medzinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze (57 273 Kč)

2. Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze (55 675 Kč)

3. Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze (53 558 Kč)

4. Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze (47 740 Kč)

5. Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze (47 077 Kč)

6. Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze (44 089 Kč)

7. Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze (43 677 Kč)

8. Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (43 049 Kč)

9. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze (42 645 Kč)

10. Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brně (42 128 Kč)

WORST 10

1. Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (16 909 Kč)

2. Hudební fakulta, Janáčkova akademie múzických umění v Brně (17 088 Kč)

3. Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (17 600 Kč)

4. Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice (20 692 Kč)

5. Fakulta zdravotnických studií, Ostravská univerzita (21 060 Kč)

6. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně (21 179 Kč)

7. Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (21 623 Kč)

8. Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (21 672 Kč)

9. Lesnická a drevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (22 093 Kč)

10. Zahradnická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (22 633 Kč)

Komentáře

Žijeme (a)sociálně

Spolupracujeme

  • Majáles
  • Scio